Aktiasäätiöt | Säästöpankkisäätiöt

 

Uusimaa

Borgå / Porvoo
Bromarf
Ekenäs
Esbo-Grankulla
Hangö
Helsingfors
Ingå / Inkoo
Karis-Pojo
Kyrkslätt / Kirkkonummi
Mellersta Nyland / Keski-Uusimaa
Sibbo / Sipoo
Sjundeå
Tenala
Vanda
 

 

Turunmaa

Turku-Parainen
Nauvo
Korppoo
Houtskari
Kemiönsaari

 

Pohjanmaa

Jakobstad
Karlebynejden
Korsholm / Mustasaari
Malax
Oravais
Petalax
Pörtom / Pirttikylä
Solf-Sundom
Vallgrund
Vasa / Vaasa

Säätiöt ja Aktia

Vakaa omistajaryhmä

20 ensimmäistä säästöpankkisäätiötä perustettiin vuonna 1993, kun säästöpankki Aktiasta tuli säästöpankkiosakeyhtiö. Tuolloin säästöpankkisäätiöt saivat Aktia säästöpankki Oyj:n osakkeita, ja niistä tuli Aktian suurin osakeomistajaryhmä.

Tukea tuotoilla

Tänä päivänä Aktia- ja Säästöpankkisäätiöitä on kokonaiset 27, jotka toimivat Aktian kaikilla toimialueilla. Säätiöt omistavat noin 50 prosenttia Aktian osakkeista. Varat, jotka säätiöt jakavat tukena, ovat peräisin säätiöiden Aktialta saamista osinkotuloista.

Paikallista panostusta

Säätiöiden määrä kasvaa jatkuvasti sitä mukaa, kun pankin maantieteellinen toiminta-alue kasvaa.

Tällä tavalla taataan paikallistuntemus ja -innostus niillä paikkakunnilla, jossa pankilla on toimintaa.

 

Säätiöt paremman yhteiskunnan puolestapuhujina

Säätiöiden päämäärä

Säätiöiden päämäärä on edistää säästämistä sekä tukea kotiseutua ja huolehtia säästöpankkiliikkeen paikallisista perinteistä eri paikkakunnilla. Säätiöt toteuttavat päämääräänsä antamalla taloudellista tukea säästämistä edistävään työhön ja tutkimukseen. Säätiöt myös jakavat avustuksia sekä lahjoituksia niille, jotka toimivat säätiön toimialalla. Taloudellista tukea myönnetään myös työn ja tutkimuksen tuloksista tiedottamiseen. Säätiöt kokoavat ja arkistoivat lisäksi säästöpankkiliikkeen perinteitä, jotka liittyvät säätiön toimialaan.

Terveen säästämisen puolesta

Aktia- ja Säästöpankkisäätiöt vaalivat tervettä säästämistä. Haluamme kannustaa pitkäjännitteiseen ajatteluun ja terveeseen säästämiseen.

Meidän visioomme sisältyy paljon muutakin kuin säästäminen. Ajattelemme aivan yhtä paljon myös ympäristöä ja sen suojelua. Siksi säätiöt ovat yhdessä Aktian kanssa panostaneet useisiin ympäristöprojekteihin. Suurpanostuksiin kuuluu Puhtaampi Itämeri -projekti, jota hallinnoi John Nurmisen säätiö. Projektin tavoitteena on ollut vähentää huomattavasti Itämeren rehevöitymistä poistamalla fosforia kemiallisesti Pietarin suurimmalla vedenpuhdistuslaitoksella. Lokakuussa 2007 uusi laitteisto vihittiin käyttöön. Projekti on ollut valtava menestys ympäristön tilan kannalta, ja on laskettu, että laitteisto vähentää fosforikuormitusta noin 300 tonnilla vuodessa, mikä vastaa 5–8 prosenttia koko Suomenlahden fosforikuormituksesta.  

Voit lukea lisää projektista nettisivulta: www.puhdasitameri.fi

Pulssin kohoaminen on tervettä

Olemme myös sitä mieltä, että lasten ja nuorten tulisi liikkua paljon enemmän kuin, mitä he tänä päivänä tekevät. Kaikki kunnia peleille ja tietokoneille, mutta liikunta ja kaikenlainen ulkoilmatoiminta ovat loistavia harrastusvaihtoehtoja. Siksi tuemme toimintaa, joka tuottaa punaiset posket.

Lisäksi tuemme kulttuuriaktivisteja sekä kotiseututoimintaa. Jos haluat anoa tukea, vieraile kotiseutusi säätiön kotisivulla.